Aangeboden kinderopvang

KINDEROPVANG Speel-goed AartselaarWij bieden u kinderopvang aan voor baby's en peuters van 0 tot 3 jaar. Kinderen met specifieke zorgbehoeften zijn ook bij ons welkom, mits een overleg met de organisator. Dit overleg is nodig om de haalbaarheid van de zorg te bepalen en eventuele aanpassingen te voorzien in onze planning en/of voorziening. Bij twijfel over deze zorg kunnen wij u vragen om een andere oplossing te zoeken, zodat de zorg voor de andere kinderen niet in het gedrang komt.

Alle kinderen zijn welkom

Iedereen is welkom in onze opvang. Er wordt een verplichting opgelegd van Kind & Gezin om voorrang te geven aan volgende gezinnen:

  • alleenstaande ouders;
  • gezinnen met een laag gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen;
  • pleegkinderen die tijdelijke opvang nodig hebben;
  • broers en/of zussen van kinderen die reeds in de opvang zijn;
  • gezinnen die nood hebben aan opvang om werk te zoeken of te behouden of om een beroepsgerichte opleiding te volgen;
  • gezinnen met personen met een handicap;
  • gezinnen waarin (één van) de ouders geen diploma secundair onderwijs hebben (heeft).

Op deze manier wil Kind & Gezin bereiken dat 20 % van de opgevangen kinderen afkomstig zijn uit een kwetsbaar gezin.

Back to Top