Aanpassingen huishoudelijk reglement

Aanpassingen van het huishoudelijk reglement in het nadeel van de gezinnen worden minstens twee maanden op voorhand schriftelijk medegedeeld. Er wordt u dan ook gevraagd om voor ontvangst en kennismaking een exemplaar voor ons te ondertekenen.
Voorbeelden van wijzigingen in het nadeel van de ouders:

  • Een aanpassing in het prijsbeleid van de opvang
  • Een langere opzegperiode dan aanvankelijk
  • ouders worden op de hoogte gehouden bij de beslissing om niet meer met het inkomensgerelateerd systeem te werken.  dit door eigen keuze of door een beslissing van Kind & Gezin.

U heeft het recht om binnen de twee maanden na het op de hoogte brengen van de aanpassing de schriftelijke overeenkomst op te zeggen zonder enige schade of opzegvergoeding verschuldigd te zijn.  

Back to Top