Inschrijving en waarborgsom

Voor een geldige inschrijving werken wij met een schriftelijke overeenkomst met een opvangplan. De opvangdagen en -uren worden opgenomen in het contract. Dit contract wordt door beide partijen getekend voor goedkeuring en akkoord. Tevens wordt er ook een getekend exemplaar van het huishoudelijk reglement bewaard door beide partijen.
Gereserveerde dagen zijn betalende dagen.

de opzeg van het contract gebeurd schriftelijk en dit twee maand op voorhand.  deze opzegmodaliteit is zowel voor de contracthouder als voor de organisator.

Waarborg

De waarborg bedraagt € 250,00 per overeenkomst. Ouders met een gezamenlijk jaarlijks inkomen dat lager of gelijk is aan € 27.118,82 bedraagt de waarborg € 50,00. Er wordt per kind een individuele overeenkomst afgesloten. U krijgt uw waarborg terugbetaald na de gevraagde periode van opvang en bij het naleven van de opzegperiode van twee maanden. De facturen van de opvang moeten wel eerst allemaal betaald zijn aan de opvang. Details hierover vindt u terug in de schriftelijke overeenkomst.

Een inschrijving die ondertekend is, kan niet ongedaan gemaakt worden. Indien er toch een contractbreuk is, zal in dat geval de waarborg ingehouden worden.

Kontich vraagt een waarborg van 250.00 euro.

Back to Top