Kind & Gezin

Gelieve steeds eerst de verantwoordelijke of de organisator te contacteren bij klachten en/of problemen aangaande de verzorging van uw kind of de werking van de opvang. In uw heen-en-weerkaftje vindt u een klachtenkaart. Dit is een brief waar u uw klacht kan noteren. Deze kan u dan bezorgen aan de opvang. De brief adresseert u aan Tina. De gegevens kan u vinden op bladzijde 1 puntje 1: bij gegevens organisator.
Wanneer we niet kunnen komen tot een passende oplossing kan u te allen tijden een klacht indienen bij de klachtendienst van Kind & Gezin in Antwerpen:
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
Tel.: 02/533,14,14
E-mail: klachtendienst@kindengezin.be
Website: www.kindengezin.be/contact-en-help/klachten

Ook voor andere vragen aan Kind & Gezin kan u terecht op dit adres. U vindt ook een contactformulier voor Kind & Gezin op http://www.kindengezin.be/formulieren/contact.jsp

Back to Top