Melden verlof- en/of ziektedagen

Verlofdagen vragen wij u om ons op voorhand mede te delen indien mogelijk. Dit kan op de door ons voorziene papieren die u te allen tijde kan aanvragen bij een begeleider. Hierdoor kunnen wij een juiste personeelsbezetting voorzien voor het aantal aanwezige kinderen.
Voor de vakantieperiode (juli en augustus) vragen wij u om uw verlof zo snel mogelijk (begin mei) door te geven. Zo kunnen de kinderbegeleiders ook met een gerust hart hun verlof plannen en kan het uurrooster tijdig opgesteld worden.

Ziektedagen

Ziektedagen worden ons voor het normale startuur van de opvang (zie opvangplan) medegedeeld. U mag ons ook meteen meedelen dat uw kind meerdere dagen afwezig zal zijn, dan moet u ons niet dagelijks voor 9.00u contacteren. Dit is niet verplicht maar vergemakkelijkt wel onze werking.

Gewettigde afwezigheidsdagen

Ieder kind heeft recht op een aantal gewettigde afwezige dagen per jaar. Deze dagen zijn in evenredigheid met de ingeschreven (gereserveerde) dagen.


Per jaar heeft uw kind recht op:

5 dagen/week

30 dagen afwezig

 

4 dagen/week

24 dagen afwezig

 

3 dagen/week

18 dagen afwezig

Deze dagen worden berekend vanaf de startdag van uw kind in onze opvang tot het einde van het jaar. Als uw kind dus start in juli met de opvang, heeft u geen 30 dagen, maar slechts 15 dagen tot het einde van dat jaar. Het jaar daarop heeft u recht op 30 dagen als uw kind tot het einde van het jaar in onze opvang verblijft. Dit voorbeeld geldt voor een kind dat 5 dagen/week in de opvang is ingeschreven.
Verlaat uw kind voor het einde van het jaar de opvang, dan worden uw aantal verlof- en ziektedagen berekend voor het aantal aanwezige maanden.
Zijn uw aantal dagen op voor het lopende jaar, dan bent u verplicht om alle andere afwezige dagen te vergoeden aan een vaste prijs per dag van €25,00 (hele dag) of €15,00 (halve dag) ongeacht of het een verlof- of ziektedag is. Dit bedrag zal maandelijks op uw factuur worden geplaatst.
Bij uitzonderlijke omstandigheden (langdurige ziekte, ziekenhuisopname…) kan dit besproken worden met de organisator en wordt er eventueel een nieuw akkoord samengesteld.

Aanwezigheid van uw kind

Uw kind is minstens drie volledige dagen aanwezig in de opvang, verspreid over maximum drie dagen. De overige twee mogen halve dagen of vrije dagen zijn.

 • Kinderopvang Speel-goed Wilrijk

  Groenenborgerlaan 206
  2610 Wilrijk - België
  Ligging

  Tel.: 03 297 88 66
  info@kinderopvang-speel-goed.be
  BTW BE0638 803 594
 • Kinderopvang Speel-goed Kontich

  Kauwlei 15
  2550 Kontich - België
  Ligging

  Tel.: 0488 60 87 50
  info@kinderopvang-speel-goed.be
  BTW BE0638 803 594
Back to Top