Pedagogisch project

KINDEROPVANG Speel-goed AartselaarWe trachten zoveel mogelijk de gezinssfeer aan te houden door een speelse maar rechtvaardige aanpak. Ons pedagogisch project in Antwerpenis de kinderen verdraagzaamheid, zelfstandigheid, zelfredzaamheid, zindelijkheid en creativiteit bij te brengen. Daarbij staat spel centraal met als hulpmiddel voldoende en aangepast speelgoed voor kinderen van alle leeftijden (0 tot 3 jaar). Ook buiten kan er gespeeld worden in onze afgebakende tuin met het speelhuisje, fietsen en ander speelgoed. Vanwege de aangepaste buitenruimtes doen wij geen verplaatsingen tijdens onze openingsuren om te genieten van het goede weer.

Kwaliteit staat voorop

Om zeker te zijn van een kwaliteitsvolle opvang, evalueren we deze op jaarlijkse basis. Dit gebeurt aan de hand van evaluatie-instrumenten die opgesteld werden door Kind en Gezin. Via deze evaluaties bekijken we of de kinderen gelukkig zijn en of het goed gaat met hun ontwikkeling. Op basis daarvan passen we het pedagogisch functioneren aan.
Ook aan de ouders wordt jaarlijks een tevredenheidsenquête gegeven om zo bij jullie te bevragen wat jullie van de opvang vinden en wat we kunnen verbeteren in onze werking.

Heen-en-weer kaftje

Wij houden dagelijks alle info betreffende voeding, slapen, gedrag en spel bij en communiceren dit naar de ouders. Wij werken met een heen-en-weer kaftje waarin alles wordt genoteerd. Ook mondeling worden er nog dingen medegedeeld. Het is voor ons belangrijk dat ouders dit 's avonds even nalezen. Zo weet u ook wat uw kind heeft gedaan of bijgeleerd.

Als er mededelingen zijn betreffende de voeding of gezondheid van het kindje, vragen wij u om die ook te noteren in het kaftje. Vb. het uur van de laatste voeding thuis en medicatie die moet toegediend worden.

 • Kinderopvang Speel-goed Wilrijk

  Groenenborgerlaan 206
  2610 Wilrijk - België
  Ligging

  Tel.: 03 297 88 66
  info@kinderopvang-speel-goed.be
  BTW BE0638 803 594
 • Kinderopvang Speel-goed Kontich

  Kauwlei 15
  2550 Kontich - België
  Ligging

  Tel.: 0488 60 87 50
  info@kinderopvang-speel-goed.be
  BTW BE0638 803 594
Back to Top