Rechten van het gezin

Het gezin heeft volgende rechten van het gezin in Antwerpen:

  • om te wennen (zie puntje 14);
  • op toegang krijgen tot alle ruimtes waar het kind wordt opgevangen;

Wij voorzien een rondleiding wanneer u voor het eerst de opvang komt bezoeken. Dit kan op afspraak. Gelieve hiervoor de organisator te contacteren.
Wij kunnen u wel vragen de ruimtes niet te betreden waar op dat moment kinderen slapen.

  • om klachten te uiten (zie puntje 20);
  • op respect voor de privacy; De persoonsgegevens worden enkel in het kader van de kinderopvang gebruikt. De persoonsgegevens kunnen elk moment worden ingekeken en verbeterd door de betrokkenen. Ze worden verwijderd wanneer ze niet meer noodzakelijk zijn voor de naleving van de regelgeving vanuit de overheid omtrent deze documenten.

De organisator verbindt zich ertoe om de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van de persoonsgegevens te waarborgen.

Back to Top