Wenmoment

Wenst u als ouder een wenmoment in Antwerpen in te lassen voor uw kind naar ons komt, dan is dat mogelijk in overleg met de kinderopvang. Een wenmoment is een moment waarop u samen met uw kind in de opvang aanwezig kan zijn. Op deze manier kan uw kind kennis maken met de nieuwe omgeving terwijl een vertrouwd persoon hem/haar gezelschap houdt.
De wenmomenten duren maximaal 2 uur en zijn gratis indien één van de ouders bij het kind blijft. Een wenmoment waarbij de ouders afwezig zijn, duurt maximaal 5 uur. Dit moment wordt aangerekend aan het inkomenstarief.

Voor deze dag wordt er gekeken naar de bezetting. Als er vrije plaatsen zijn kunnen wij onze wenmomenten inlassen. Bij een volledige bezetting moeten we zoeken naar een andere dag. De nodige papieren (attest inkomenstarief, inlichtingenfiche) moeten dan reeds in orde zijn.

Back to Top