Ziekte of ongeval

Onder bepaalde omstandigheden zal u niet terecht kunnen in de opvang met uw kind. Dit om de gezondheid van uw eigen kinderen en onze andere baby's en peuters niet in gevaar te brengen.

Deze omstandigheden zijn

 • koorts > 38,5° C;
 • kinderziektes;
 • griep en RSV virus;
 • hoofdluis die niet behandeld wordt;
 • hersenvliesontsteking;
 • geelzucht;
 • diarree (2 of meer platte ontlastingen per dag);
 • braken (2 of meer keer braken per dag), uitgezonderd reflux bij baby's;
 • mond- en klauwzeer;
 • ademhalingsmoeilijkheden of ademnood;
 • andere besmettelijke ziektes.

Bij twijfel kan u ons altijd even contacteren.

Besmettelijke ziekte

Wanneer uw kind een besmettelijke ziekte in Antwerpen heeft, laat u ons dat best even weten. Zo kunnen we de andere kinderen observeren en de ouders op de hoogte brengen indien nodig.

Toedienen van medicatie

Medicatie mag enkel toegediend worden mits een schriftelijke verklaring van arts of ouders. Daarop moet de naam van het kind vermeld staan alsook de naam van het medicijn, de hoeveelheid en het tijdstip van toedienen.
Geef zoveel mogelijk de medicatie thuis. Dit kan u noteren in het heen-en-weer-schriftje of op een formulier dat wij voor u ter beschikking hebben in de opvang.

Ongeval of ziekte in de opvang

Bij ongeval of ziekte van uw kind in de opvang, wordt u meteen op de hoogte gebracht. Er wordt dan in overleg met jullie beslist wat er moet gebeuren.
Als wij niemand kunnen bereiken, kan het zijn dat wij zelf iets moeten ondernemen en zijn de kosten van de gedane bezoeken aan arts of ziekenhuis voor de ouders.

Koortswerend middel

In de inlichtingenfiche kan u toestemming geven voor het toedienen van een koortswerend middel indien uw kind ziek wordt in de opvang. Dit is geen medicatie die een doktersbewijs vereist. Wij dienen dit middel pas toe wanneer uw kind een temperatuur heeft van 38,5°C of hoger.

Ongeval en verzekeringen

Enkel bij ongeval dat in aanmerking komt voor onze verzekering nemen wij de kosten op ons. Dit wordt per geval apart bekeken.

 • Kinderopvang Speel-goed Wilrijk

  Groenenborgerlaan 206
  2610 Wilrijk - België
  Ligging

  Tel.: 03 297 88 66
  info@kinderopvang-speel-goed.be
  BTW BE0638 803 594
 • Kinderopvang Speel-goed Kontich

  Kauwlei 15
  2550 Kontich - België
  Ligging

  Tel.: 0488 60 87 50
  info@kinderopvang-speel-goed.be
  BTW BE0638 803 594
Back to Top